VELKÝ DEN BEZPEČNOSTI

Prezentace složek Integrovaného záchranného systému – Policie ČR, hasičů, Městské policie, BESIPu a vězeňské služby.