VELIKONOČNÍ KONCERT – FRANTIŠEK NEDVĚD ml. a MARTIN ROUS

V kostele Zvěstování Panny Marie se v pátek 30. března uskuteční od 17:00 hodin folkový velikonoční koncert Františka Nedvěda ml. a nevidomého Martina Rouse ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a TyfloCentra Karlovy Vary o.p.s.