Vánoční zvyky pro školní družiny

Zábavně naučný program pro děti školní družiny ZŠ Májová, při kterém si připomeneme tradiční předvánoční i vánoční zvyky od Ondřeje ke Třem králům proběhnou 6. a 11. prosince od 13:45 hodin.