Strašidelný ateliér v MDDM Ostrov

V Domě dětí bude pro školáky od 6-12 let připraveno v pátek 27. října od 8:30 hodin výtvarné tvoření v duchu nadcházejícího halloweenu s názvem Strašidelný ateliér. Program bude probíhat v budově i venku. Zajištěn bude oběd, svačinka a pitný režim. Přihlášky jsou k dispozici nejpozději do 20.10. online nebo osobně v MDDM.