SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Na Mírovém náměstí proběhne na první advent v neděli 27. listopadu SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.

V 16.30 hodin ožije v Domě kultury ve foyeru Živý betlém (Smyšlený minipříběh v podání Divadelní scény při DK Ostrov pojednává o narození Ježíška).

V 17.00 hodin naváže na Mírovém náměstí tradiční sváteční program, kde nebude chybět vystoupení dětí za základních škol a sboru Orbis pictus.