Slavnost světla

DKO ve spolupráci s Letohrádkem Ostrov připravuje program na oslavu jednoho z českých zemských patronů svatého Jana Nepomuckého. V letohrádku budou připraveny výtvarné dílny. Následovat bude průvod od kostela sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné do parku, kde pouštěním světýlek po vodě uctíme památku svatého Jana Nepomuckého. Vstupné na dílničku 30 Kč. Kapacita dílen omezena, vstupenky možno zakoupit v předprodeji v DK Ostrov.