Přednáška v ostrovském Infocentru

V ostrovském Informačním centru se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna od 17:00 hodin přednáška Miluše Kobesové na téma ZANIKLÁ A ZNOVU OBJEVENÁ KRUŠNOHORSKÁ ŘEMESLA, která zmapuje důležitost řemesel v Krušnohoří již od konce 16. století.