Přednáška v kostele Zvěstování Panny Marie

Do kostela Zvěstování Panny Marie můžete zavítat v pátek 18. srpna od 17:00 hodin na přednášku s názvem HOUBY KOLEM OSTROVA. Houby jedovaté, houby jedlé a houby léčivé, aneb povídání o tom, jak se nejen nespálit, ale ani neotrávit, poučit se, pochutnat si a trochu se i léčit prostřednictvím houbařského košíku, přednáška ostrovského mykologa Martina Chochela.