Přednáška Pracovní tábory v podkroví ostrovského zámku

V Informačním zámku Ostrov v jeho podkroví proběhne ve středu 3. května od 17:00 hodin přednáška s názvem „Pracovní tábory při uranových dolech na Jáchymovsku“ , která představí vznik, fungování i poměry v těchto táborech a v neposlední řadě také jejich současný stav a snahy o dokumentaci a zachování jejich pozůstatků.