Přednáška – Hrůzy třicetileté války v Jáchymově

V Informačním centru ostrovského zámku se ve středu 21. února uskuteční přednáška Jaroslava Ochece, která připomene 400 let od počátku třicetileté války. Zaměří se na tři aspekty, které Jáchymov odlišovaly od jiných, často obléhaných a dobývaných měst.