Prázdninové sportování v MDDM

V Domě dětí bude ve čtvrtek 26. října připraven pro školní děti 6- 12 let, které se o prázdninách nechtějí doma nudit florbalový a tenisový turnaj. Zajištěn bude oběd, svačinka a pitný režim. Přihlášky jdou k dispozici v Domě dětí nejpozději do 20.10.