Ostrovský Jarmark radosti v Dk

V pořadi již třeti OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI se uskuteční ve Společenském sále Domu kultury v sobotu 11. března od 10:00 do 17:00 hodin. K vidění i zakoupení zde budou (z)ručně a řemeslně zpracované originální výrobky autorů z Ostrova i okolí. Vybrat si bude možné z nabídky také šperky, kabelky, textilní dekorace a další rukodělné výrobky.