Mikulášská s domem dětí

Pestrý program v MDDM. Mikulášská nadílka, tradiční výtvarné dílničky s výrobou jednoduchých vánočních dekorací, svícnů, zdobením perníčků, čertovská diskotéka a Mikulášské jízdy na modelovém kolejišti železničních modelářů.
Předprodej vstupenek – 70 Kč: od 19. 11. osobně v MDDM