LT Manětín

Přihlášky na tábory spustíme v pondělí 4. února 2019 v 8.00 hod. online nebo v kancelářích MDDM.

cena: 3.800 Kč, kritéria pro přijetí: věk 8 až 15 let, přihláška do zájmového kroužku odevzdaná v měsících září/říjen a dodržení termínů pro úhradu poplatku za obě pololetí, trvalé bydliště v Ostrově a spádových oblastech Ostrova, pořadí (přihlásit se může kdokoli, přednostně však vyřídíme přihlášky dětí, které splňují všechna daná kritéria současně)

termíny: 28.06-10.07.; 10.-22. 7.; 22. 7.-3. 8.; 3.-15. 8.; 15.-27. 8.