Klášterní slavnosti

Pátek 10. 5. – kostel Zvěstování Panny Marie

17.00 hod – SAKRÁLNÍ UMĚNÍ A ZNIČENÉ KOSTELY ZÁPADNÍHO KRUŠNOHOŘÍ

Slavnostní otevření nové expozice. Na vernisáži vystoupí dětský ekumenický pěvecký sbor Cantica.

Sobota 11.5.

10.00 hod –  POUŤ K PANNĚ MARII VĚRNÉ – farní kostel sv. Michaela a Panny Marie Věrné. Po slavnostní mši sv. půjde průvod do kostela Zvěstování Panny Marie

13.00 – 18.00 hod.,  KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI – klášterní zahrada

Tradiční akce s občerstvením, stánky s rukodělnými výrobky, soutěže, dílničky a hry pro děti, vystoupení dravých ptáků. Nově se představí lokální pivovary Rudohor, Rýžovna, Krušnohor a Karel IV. V programu vystoupí  skupina Jablkoň, Drc a historická skupina Tempus. Vstupné Kč 30,-  dospělí, Kč 10,- děti

Neděle 12.5. – kostel Zvěstování Panny Marie

17.00 hod – úvodní koncert VARHANNÍHO JARA

Martina Sehylová, zpěv, Jiřina Dvořáková Marešová, varhany, vstupné dobrovolné