Jan Palach, jeho předchůdci a následovníci v sovětském bloku

Další ze série přednášek a besed na téma ROK SVOBODY A DEMOKRACIE bude tentokrát s historikem PhDr. Petrem Blažkem, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů a Centra pro dokumentaci totalitních režimů.