Halloween

Stezka odvahy pro celou rodinu s halloweenskou tematikou v Zámeckém parku.  Stezka bude zakončena opékáním buřtů v EC. Vstup do parku je možný na základě předem zakoupené vstupenky. Předprodej vstupenek: od 11. 10. v EC. Vstupné: 50 Kč/dítě ( teplý čaj, buřt), doprovod zdarma bez nároku na buřt.