Fotografická soutěž v Ekocentru

V Ekocentru pokračuje fotografická soutěž pro děti ve věku 8–15 let s názvem Příroda očima dětí. Účastníci soutěže musí nejpozději do 7. dubna odevzdat v Ekocentru maximálně tři fotografie libovolného formátu nebo je zaslat na eko@eko.mddmostrov.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a kontakt. Vítězné fotografie vyberou pedagogové EC spolu s fotografem Miroslavem Křížkem. Slavnostní vyhlášení proběhne 22. 4. u příležitosti Dne Země. Zároveň tím bude  zahájena výstava všech doručených obrázků, která potrvá do 31. 5. 2017.