EXOTICKÁ DIASHOW v DK Ostrov

Do Divadelního sálu Domu kultury můžete zavítat ve středu 14. března na mimořádně emotivní zážitek plný inspirací pro splnění vlastních cestovatelských snů. Do Ostrova zavítá jeden z nejznámějších českých dobrodruhů, cestovatel Jiří Kolbaba, který vás prostřednictvím svých jedinečných fotografií provede všemi kouty světa s důrazem na unikátní přírodní úkazy, kompozice a roztodivné tváře domorodců s nádechem dobrodružství, poznání, exotiky a tajemna.