DEN ZEMĚ v Ekocentru

Ekocentrum připravuje na neděli 22. dubna od 15:00 hodin akci s názvem DEN ZEMĚ. Program celosvětově významného dne připravují pracovníci Ekocentra letos na téma „Všichni jsme dětmi Země“. Na návštěvníky čeká spoustu zajímavých interaktivních stanovišť ve spolupráci s LESY ČR, Střední lesnickou školou a MDDM Ostrov.