DEN VÍTĚZSTVÍ


V divadélku Točna v Domě kultury se uskuteční  v úterý 9. května od 17:00 hodin přednáška Ing. Josefa Mackeho o dnu, kdy skončila 2. světová válka. Seznámíte se nejen se situací v poválečném Ostrově, ale přiblížíte si i osobnost prvního předsedy Revolučního národního výboru Františka Hauzara. Poodhalíte i tragický osud poručíka četnictva Josefa Daňhela a zároveň s ním krátce nahlédnete i do činnosti oddílu Železo v severozápadním pohraničí.