Den otevřených dveří MDDM a Ekocentra

V rámci tradiční Michaelské pouti v neděli 24. září od 10:00 hodin si můžete přijít vyzkoušet, jak v Domě dětí a v Ekocentru probíhají zájmové útvary v jednotlivých klubovnách, tělocvičnách a hernách. Můžete si zacvičit, něco pěkného vyrobit, uvařit, prohlédnout si výstavu modelů nebo si zahrát zajímavou hru.