ČUČUDEJSKÉ POHÁDKY v DK

V divadélku Točna v Domě kultury bude v neděli 18. února připraven od 15:00 hodin program nejen pro děti. Tři klasické pohádky v neklasickém provedení. Jeníček a Mařenka čili Ahajúte a Šavenis ve spárech lidožroutů, Smolíček pacholíček aneb ztracený chlapec Čikaja ohrožený kojoty a Šípková Růženka neboli Pípsil, po píchnutí šípem 77 let spící. Indiánské verze nejdobrodružnějších příběhů pro děti od čtyř do 104 let, také roztodivná zvířena, nadpřirozené bytosti, humor, podmanivé písně a divoké tance. Uvádí Divadelní studio D3 Karlovy Vary.