Architektura ve službách první republiky

Putovní panelová výstava prezentuje architektonické památky Karlovarského kraje vzniklé v letech 1918 až 1938 včetně těch ostrovských.
V provozní době MěÚ