Kácení ve městě

Město Ostrov rozhodlo o pokácení vybraných rizikových stromů ve městě.

Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám se podnebí v ČR stává pro některé, v dřívějších dobách pěstované druhy rostlin, nevhodné. V případě dřevin se jedná především o typicky horské druhy smrků, které špatně snáší vysoké teploty a dlouhá období sucha. Navíc jde o mělce kořenící dřeviny, dorůstající velkých výšek. Ty jsou do městského prostředí nevhodné a nesou sebou zvýšené riziko vývratů spojených s ohrožením majetku a lidí. Z tohoto důvodu se město Ostrov, po dohodě s místním odborem životního prostředí, rozhodlo vybrané rizikové stromy pokácet. Jedná se především o smrky stříbrné, které nejsou v optimálním zdravotním stavu a často jsou umístěny na nevhodných stanovištích v blízkosti budov či komunikací. Kácení Poměrně rozsáhlé kácení bude probíhat postupně od letošního podzimu a týkat se bude vybraných problematických částí města počínaje ulicemi Seifertova, Masarykova, Lidická a Klínovecká. Vykácené stromy budou v blízké době nahrazeny novou, vhodnější výsadbou.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov