Kabelová televize

V úterý 29. května došlo k plánovaným technickým úpravám digitální nabídky kabelové televize.

Úpravy probíhaly během celého dne bez známek jakéhokoli výpadku signálu. To ovšem neplatilo v případě analogového vysílání, jehož diváci zaznamenali před nedávnem razantní změnu.

„Došlo na kabelovce v Ostrově k vyřazení poměrně velkého počtu analogových programů, je potřeba, aby si diváci uvědomili, že analogové vysílání tady v regionu bylo ukončeno již v roce 2009, k tomu vypnutí muselo dojít, protože jsme potřebovali uvolnit místo pro rozšiřování digitální nabídky“ uvedl Ing. Jan Lichtenberg – hlavní technik TKR.

V současné chvíli je analogová nabídka tak neperspektivní, že už lze očekávat do budoucna úplné ukončení jejího provozu a navíc kvalita vysílání neodpovídá ani současnému trendu.  Co se týká digitální nabídky, ta prošla před dvěma lety rozsáhlou úpravou, která si vyžádala přeladění TV.

„V té době se vytvořilo také nějaké místo a v současné době již vysíláme desítky programů ve vysokém rozlišení, často je dablujeme, tzn. zachováváme ten program i ve standardním rozlišení i ve vysokém rozlišení, zase z důvodu možnosti používat i přístroje, které jsou třeba 8 let staré a už ten digitál měly, takže ten stav, který byl před dvěma lety, ta přenosová kapacita pro to digitální vysílání se nám v podstatě naplnila“ řekl Ing. Jan Lichtenberg – hlavní technik TKR.

Rozšíření pásma, díky vypnutí části analogových programů, umožní překlápění dalších programů do HD kvality i přidávání dalších programů. K dnešnímu dni přibyly do digitální nabídky programy JoJ Family HD, SD vysílání zůstalo zachováno, přibyl program Viasat HD, který kombinuje některé programy, SD zůstalo také zachováno a dále v základní digitální nabídce přibyl balík všech programů ČT ve vysokém rozlišení se všemi službami a vytvořeny byly i další rezervy.

„Rezervy jsou vytvořeny dalšími multiplexy, pokud divák spustí automatické ladění, tak se mu jednak srovnají programy po novu, jednak se mu naladí všechny ty rezervy“ Ing. Jan Lichtenberg – hlavní technik TKR.

V případě, že v tuto chvíli tedy chtějí lidé sledovat nově přidané programy s přesnými popisky názvů, či programy ČT HD s doplňkovými službami musí si TV přeladit. Tím pádem si naladí i nové rezervní multiplexy, kam bude možné v budoucnu přidat program bez dalšího ladění.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov