Jednání zastupitelstva města Ostrov

Na šestém řádném zasedání zastupitelstva města Ostrov jednali zastupitelé ve středu sedmého prosince nejen o rozpočtových opatřeních, programu finanční podpory, ale především o rozpočtu města Ostrov pro rok 2017.

Na programu prosincového jednání bylo celkem 34 bodů a zúčastnilo se ho 20 zastupitelů. Po schválení navrženého programu v původním znění se hned v úvodu strhla zhruba dvouhodinová debata k bodu č. 2 Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2017. Opozice však s navrhovanou částkou necelých 324 milionů korun nesouhlasila.

„Ten rozpočet se ani dost dobře podpořit nedá, protože je nastaven tak, že jde pouze 30 milionů do kapitálových výdajů. Vlastně 90% rozpočtu se projídá, je nastaven na to, aby se vyčerpaly pouze běžné výdaje a na investice do města by mělo jít třicet milionů. Navíc si myslím, že tam jsou položky se kterými se prostě ze zásady nedá souhlasit, ať už jde o Myslivnu, ať už jde o 300 tisíc, které jsou tam alokovány na slavnostní otevření zámeckého hotelu Myslivna, tak třeba jeden a čtvrt milionů na květinovou výzdobu“, vysvetlil zastupitel Ing. Jan Bureš /ODS/.

„Nepodpořila jsem rozpočet úplně ze dvouch prostých důvodů. Jsem i v rozpočtové komisi i v letošním roce a opakuje se stejná chyba, jako se opakovala v letošním roce. Rozpočet neobsahuje čísla, která by byla dle mého názoru podpořena tak, aby ta akce a vůbec ten rozpočet byl realizován“, dodala zastupitelka Ing.Jitka Slamáková /STAN/.

I přes všechny argumenty proti ze strany opozice byl nakonec tento bod schválen v původním znění 11 hlasy. O další zhruba hodinovou debatu se postaral bod č. 30 souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce objektu bývalé železniční zastávky a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo.

„Místo odpočinkového prostoru pro cyklisty z toho bude výstavní místo nebo výstavní část, kterých si myslím, že v Ostrově máme dost a hlavně si myslím, že to bude víceméně semeniště různých různých takových těch prapodivných existencí, který se tam budou scházet a budou tam provádět neplechu“, zhodnotil Ing.Jan Bureš /ODS/.

„Je to zkrátka objekt, kterej byl účelovej, byť je už starší, to je tak všechno. Takže tu žádost nebo ten projekt nepodpořím“, řekl Ing. Petr Nedvěd /Svobodní/.

„Ta železnice má nějakou historii, jediný co nám po ní zbylo je teda ten tunel do Jáchymova, z těch konstrukcí a tahle, já si troufám říci jedinečná zastávka z té doby“, uvedl Ing.Jan Železný /ČSSD/.

„To bude poslední připomínka, kdy tam bude jakási zastávka železniční, která se dochovala uprostřed města“, doplnil Zdeněk Mareš /KSČM/.

I tento bod byl díky nadpoloviční většině hlasů schválen a v roce 2017 bude odeslána žádost o dotaci na jeho realizaci. Samotná rekonstrukce bude uskutečněna pouze za předpokladu, že bude město Ostrov v získaní dotace do výše maximálně 50 ti procent z celkové částky, která činí 2 miliony 700 tisíc korun úspěšné. Během 6 hodin se podařilo projednat všech 34 bodů a zhruba kolem 19:00 hodiny bylo poslední jednání zastupitelstva města Ostrov v roce 2016 dokončeno. Záznam celého jednání je možné zhlédnout na internetových stránkách TV Ostrov v sekci video archiv a nově na našem zpravodajském webu eostrov.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov