Jáchymov – Revitalizace náměstí Na Slovanech

Malý městský park na Slovanech v Jáchymově se díky probíhající revitalizaci stane příjemnou odpočinkovou zónou pro místní obyvatele.

Na Slovanech, kde v 16. století stála jáchymovská radnice, probíhá v současné době revitalizace městského parčíku a jeho okolí. Na její realizaci získalo město Jáchymov dotaci ve výši 4 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj z programu regenerace panelových sídlišť. Další tři miliony byly uvolněny z městských prostředků. Stavební práce zde zhotovitelská firma zahájila na podzim roku 2016.

“ Uprostřed na tom parku, tak tam bude zeleň s takovou raritou, prostě vyvedeme sem na povrch vodu, která tady poteče dlážděným korytem“, prozradil starosta Jáchymova Ing. Bronislav Grulich.

Součástí prací je také výstavba dešťové kanalizace a vodoteče, rekonstrukce komunikací, instalace pěti hracích prvků pro děti a vybudování celkem dvaceti parkovacích míst.

“ Parkovací místa jsou zadlážděný, ty projezdný komunikace budou živičné. V rámci této rekonstrukce došlo také k výměně veřejného osvětlení, bylo zde instalováno deset nových sloupů“, vysvětlil starosta.

Město Jáchymov počítá i se zpřístupněním sklepních prostor, které zde byly objeveny při odkrývání starých povrchů.

“ Bude vlastně zpřístupněn, jak bych to řekl, jenom k nahlédnutí. Ten vstup bude zabezpečen takovou ozdobnou mříží, nicméně v případě prostě nějakého zájmu, tak Infocentrum bude připraveno tu mříž odemknout a za doprovodu si prostě ty sklepní prostory prohlédnout“, dodal Ing. Bronislav Grulich.

Podle plánu by měl být městský parčík na Slovanech dokončen v polovině května letošního roku.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Jáchymov