IZS Ostrov

Začátkem loňského roku začala na Jáchymovské ulici, v místech bývalého zahradnictví, výstavba areálu integrovaného záchranného systému. První stavbou, která zde vyrostla a je těsně před kolaudací, je stanice zdravotnické záchranné služby.

Areál se bude skládat celkem ze tří staveb, zdravotnické záchranné služby, hasičské zbrojnice Karlovarského kraje a budovy pro městskou policii a sbor dobrovolných hasičů. V první fázi proběhly terénní úpravy, obsahující demolici původních staveb, vykácení zeleně a odtěžení přibližně 5000 kubíků nevhodné zeminy.

“ V druhý etapě jsme začli budovat sítě a součástí týto stavby byly veškeré inženýrské sítě včetně veřejného osvětlení, retenční nádrž, drenáže a všechno co vlastně vidíme tady okolo nás“, vysvětlil vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

Do areálu se bude vjíždět dvěma vjezdy. Nachází se zde i parkoviště pro veřejnost. Vlastní parkoviště pro sanitní vozy má samozřejmě i záchranka v těsné blízkosti své budovy. Investorem této stavby v hodnotě přibližně 9 milionů korun, byl Karlovarský kraj. Vzniklo zde kompletní zázemí pro výjezdovou stanici.

“ Mají tady garáže, velín, místnost pro personál, který vlastně čeká na výjezd, jsou tady šatny, sociální zařízení, mají tady k té hlavní místnosti i jakoby terasu venkovní“, řekl Ing. Antonín Jurica ředitel společnosti Jurica Group.

Z důvodu většího komfortu jsou okna vybavena venkovními žaluziemi.

“ Dům samozřejmě splňuje všechny parametry kladený na domy už stavěný v této době  vybavení vlastního nábytku je velmi příjemný, veškeré osvětlení je s led svítidlama“, doplnil Antonín Jurica.

Záchranka by se do nového objektu měla stěhovat v druhé polovině března a už 29. března proběhne slavnostní přestřižení pásky za účasti zástupců KK, města Ostrov i ZZS. Se zahájením ostrého provozu se počítá 1. dubna. Další stavbou, která by zde měla vyrůst je budova pro městskou policii a sbor dobrovolných hasičů. Město Ostrov má v současné době na tento objekt zažádáno o dotaci. Zhruba do dvou měsíců by měl být znám výsledek, zda s žádostí bylo město úspěšné.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov