Interaktivní představení

Představení na téma prevence sociálně patologických jevů zajistilo město Ostrov pro základní školy ve městě.

Pro žáky základních škol v Ostrově bylo odehráno v prosincovém a lednovém měsíci interaktivní představení, díky kterému měli možnost získat prožitek a zkušenosti blízké jejich životu. Herecký tým neziskové organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání, se snaží děti učit pomocí uspořádaných scén z daných témat. Jedná se například o témata Kyberšikana, násilí, předsudky a tolerance i  porozumění vůči etnickým menšinám. Všechna tato představení jsou sehrána tak, aby se jich žáci mohli zúčastnit, a následně zhodnotit, jak by se v komplikovaných situacích zachovali i oni. Pomáhají hlavnímu hrdinovi s problémy a snaží se mu pomoci.

„Vznikne tím nějaký prožitek a tím spíš se něco naučí a získají nějakou zkušenost, bez jakýchkoliv následků což v životě ty následky neseme za jakýchkoliv naše chování, v našem případě to můžou vyzkoušet bez těch následků. 01:23 + 02:02 Nám to dává velkej smysl. A aspoň z těch dětí, z té odezvy od nich máme pocit, že ten smysl to má a že v nich něco uvízne“ řekla Natálie Topinková – herečka/ členka skupiny.

Na základní škole Krušnohorká se žáci seznámili s tématem mediální gramotnosti. Poznali co média obnáší a jaké mají na člověka dopad. Vtaženi byli do děje a mohli si i samostatně vytvořit scény, které pak rozebírali.

„Musím teda říct, že naše zkušenosti s dětmi jsou úžasný, Už jenom to, že děti jsou zvyklý na prevence tohoto, typu, že přijde jedna osoba a něco jim hodinu vykládá, zatímco naším způsobem jsou děti vtaženy do děje a musejí si poradit v té situaci na určité téma“ dodala Natálie Topinková – herečka/ členka skupiny.

Představení měla úspěch nejen u dětí, ale i u kantorů, kteří hodnotili vystoupení jako velmi přínosné a lepší než teoretickou přednášku. Představení byla financována z rozpočtu města Ostrov, v rámci prevence sociálně patologických jevů u dětí.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov