II. etapa rekonstrukce zadní Lidická

Druhá etapa rekonstrukce zadní Lidické ulice, kterou zčásti ovlivnily klimatické podmínky, se blíží k úspěšnému dokončení. Vznikly zde parkovací plochy, s jasně danými pravidly pro parkování i zlepšenými podmínkami zajišťujícími bezpečnost v blízkosti okolních domů.

Staveniště převzala zhotovitelská firma v září roku 2016. Rekonstrukce, je hrazena z rozpočtu města, a přijde na částku 7 milionů korun. Práce začaly vykácením části křovisek a zeleně a následně odtěžením a úpravou celého svahu, aby bylo možné založit gabiónovou stěnu.    

 

“ Gabiónová stěna jako taková slouží vlastně k zajištění svahu, předpokládáme, že zaroste zelení, tak aby splynula s přírodou a s tím svahem a nebyla tady holá betonová zeď „, prozradil vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

“ K těm gabionům jsem použil rostliny pnoucí, bylo tady zvoleno psí víno, které zase po pár letech vyroste a přichytí se na těch gabionech a udělá takovou nádhernou zelenou stěnu „, řekl projektant a dopravní inženýr Ing. Igor Hrazdil.

Následovaly vlastní úpravy pokladní konstrukce pod parkovací místa, příprava pro položení veřejného osvětlení a stěžejní akcí byla přeložka Čezu, jež byla hlavní příčinou zpoždění veškerých prací. Povrch finální úpravy parkovacích míst se proti první etapě zadní Lidické, kdy byly použity polovegetační tvárnice dosypané drtí, což se neosvědčilo, změnil.

 

“ V týhletý etapě jsme zaměnili ty polovegetační tvárnice za dlažbu, která byla o malinko dražší, ale je funkčně na tý samý úrovni „, uvedl Šuster.

Skladba pod dlažbou zůstává podle podmínek životního prostředí stejná. Použita je geotextilie, na které je sorbent zabraňující vsaku ropný produktů do půdy. Celý projekt se maximálně snažil využít prostor.

 

“ Teď je to udělaný tak, aby komunikace byla v týto části co stojíme obousměrná, parkovací místa jsou vodorovně označená, je tu dva druhy stání, šikmý a kolmý „, řekl Šuster.

Několik parkovacích míst se nachází přímo u bytových domů. Jsou tu také speciální místa pro imobilní občany, opatřena dodatkovými tabulemi a také jedno místo pro imobilní občany, kteří by sem přijeli nakupovat či na návštěvu. To je nutné dodržet dle platných norem. Pro zklidnění provozu se zde počítá s osazením zpomalovacího prahu. V místech rekonstrukce se nacházely dvě frekventovaná schodiště. Ty také doznaly změn.

 

“ Problém byl tady v tom schodišti u trafostanice, kde část tý opěrný zdi se zřítila, takže se to muselo celý sanovat „, doplnil Šuster.

 

“ Zídku jsme udělali znova z betonu a ta stávající, která bude použita, ta nahoře ta bude očištěna, reprofilována, tzn. vyhlazena, vyrovnána a celá ta zídka ta betonová bude potažena takovou vrchní stěrkou, která se používá například na mostech „, vysvětlil Hrazdil.   

Nyní probíhají ještě terénní a vegetační úpravy. Tam, kde se navazuje na stávající trávníky, tzn. plochy u bytových domů a podobně, bude opět travní porost, který se dá sekat a udržovat za pomocí techniky.

 

“ Zbytkové plochy, okolo těch parkovacích míst 16:51:08 + 16:51:19 osazujeme nízkorostoucími, půdopokryvnými rostlinami, které postupně zarostou celou plochu a udělají takový zelený koberec „, dodal Hrazdil.

Podle slov projektanta se jedná o nejvhodnější výsadbu, která není náročná na údržbu, na zalévání a navíc snese i solení. Za gabiony jsou vysázeny keře jako tavolník ptačí zob či zlatý déšť, které svou výškou udělají do budoucna živý plot. Termín dokončení rekonstrukce je určen dodatkem ke smlouvě a je naplánován na konec května, s následnou kolaudací v prvním červnovém týdnu.  

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov