II. etapa rekonstrukce ulice Lidická v Ostrově pokračuje

Druhá etapa rekonstrukce zadní Lidické ulice je v plném proudu. Práce se posunuly od výměníkové stanice směrem k výškové budově.

Staveniště si zhotovitelská firma převzala v září. Celá rekonstrukce, která spolkne téměř 7 milionů je hrazena z městského rozpočtu.

„První součástí stavby bylo odbagrování svahu na prakticky základovou spáru a zakrytí kabelu, kterej je zde mezi výměníkovou stanicí a trafostanicí,“ uvedl vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

Odtěženo zde bylo velké množství zeminy. Jedna část byla odvezena na mezideponii na Karlovarskou ulici, část bude využita přímo v Lidické ulici na terénní úpravy za gabionem i u bytových domů kolem vybouraných obrubníků.  V místech odtěženého svahu jsou již nyní postaveny gabionové stěny.

„Gabionová stěna je složena z lomového kamene a rámů, košů, které se skládají na sebe, samozřejmě musí se to založit na základovou spáru, která musí být odsouhlasená geologem,“ vysvětlil Šuster.

Hlavní úlohou stěn je statické zajištění svahu, které zabrání jeho sesunu. Tvoří prakticky opěrnou zeď. Současně s pracemi na svahu běžely i další části stavby. Zdemontovány byly staré obrubníky i potrubí starých topných kanálů a přeložka vody.

„Částečně ještě nám tady chybí udělat odvodnění a svedení dešťových vod do uličních vpustí, natáhnutí a položení kabelů veřejného osvětlení no a vlastní sanace těch topných kanálů tzn. propikování, řezání potrubí a zasypání a udělání vrstev komunikace a chodníku,“ sdělil vedoucí odboru investic.

Parkovací plochy budou, co se materiálu týče, odlišné proti již hotové první etapě zadní Lidické.

„V druhé etapě jsme zvolili dlažbu, která už vlastně zabrání prorůstání trávy do toho vršku, čili budou menší nároky na údržbu,“ přiblížil Šuster.

Počet parkovacích míst bude téměř zachován. V místech rekonstrukce se nachází i dvě poměrně frekventovaná schodiště.

„Došlo k demontáži starých základů schodiště, budou obě nové. Napojí se na stávající komunikaci, která vede přes kopec,“ doplnil Jiří Šuster.

Schodiště se budou nacházet ve stejných místech jako doposud, upraveny budou mít vstupy a podesty a nově budou žulová. Rekonstrukce měla být původně podle plánu dokončena ještě v listopadu letošního roku. Přestože práce postupují podle schváleného harmonogramu, už nyní se počítá s posunem termínu jejich dokončení.

„Bohužel v místě parkoviště se nachází inženýrské sítě elektrárenské společnosti, které musí být přeloženy, toto není součástí našich prací, proto musíme s návaznými pracemi počkat, až specializovaná společnost přeložku provede, jakmile se tak stane, budou dokončeny práce,“ dodala tisková mluvčí společnosti Eurovia CS, a.s. Iveta Štočková, Dis.

Termín dokončení stavby se podle slov mluvčí společnosti přesune až na průběh roku 2017.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov