Hotel Myslivna

S budoucností bývalého hotelu Myslivna se ostrovští zastupitelé mohli seznámit na pracovním jednání začátkem ledna.

Zastupitelé byli na pracovní jednání pozváni již koncem loňského roku na prosincovém zasedání zastupitelstva města. Vedení města předložilo všem zúčastněným návrh na přestavbu hotelu U Zámku a výstavbu měšťanského pivovaru.

„Projekt vlastně začal tím, že jsme tedy koupili bývalý objekt hotelu Myslivna, a nám se podařilo ještě v tom loňském roce, ten objekt vyklidit, to znamená, připravit ho na tu přestavbu“, nastínil starosta města Ostrov Bc. Pavel Čekan.

Myslivnu město odkoupilo za 10 a půl milionu korun. Demoliční a bourací práce si vyžádali 1 milion 160 tisíc korun. Zmizely všechny novodobé a nenosné prvky postavené při poslední rekonstrukci.

„Celej objekt je zbaven příček, který tu byly ze sádrokartonu, nebyly nosný, a všechen materiál, kterej tu byl včetně zařizovacích předmětů byl zdemontován a odvezen“, vysvětlil vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o historický objekt, bylo nutné zjistit i stav krovů a možné riziko napadení dřevomorkou.

„Mykologický průzkum proběhnul, odborníci stanovili, že zde dřevomorka není, pouze jsou ztrouchnivělá pozednice a je tu plíseň na dřevěných konstrukcích“, řekl Jiří Šuster.

Ztrouchnivělé dřevo se bude muset sanovat a podle rozsahu se počítá i s výměnou celých prvků. Proti plísni budou použity postřiky a nátěry, které dřevo ochrání. Samotné přestavbě hotelu ale nic nestojí v cestě. Střechu by měla pokrývat krytina, která je použita i na ostrovském zámku a městské knihovně, tzv. pálená bobrovka. To si vyžádá i vyztužení krovu. Vyměněna budou okna a v neposlední řadě bude provedena i rekonstrukce a sanace sklepa. Na jednání byla zastupitelům představena i ekonomická předpověď na 5 let od roku 2018 do roku 2022.

„Která nějakým způsobem říká, že by rekonstrukce hotelu, výstavba pivovaru, a revitalizace toho sklepa, že by mohla být někde kolem 40 milionů korun“, prozradil starosta Čekan.

S budoucím využitím hotelu městu pomáhá Milan Mrázek, jednatel společnosti West Bohemia Hotels. Ten zastupitelům představil kompletně celý projekt komplexu, který by se měl budovat ve dvou etapách.

„V první etapě by se měli vybudovat pokoje 17 pokojů tzv. byznys hotelu, restaurace zážitková, potažmo restaurace, která souvisí především s tím hlavním pilířem celého projektu a to je minipivovar, po dlouhé době zase měšťanský pivovar, který by více méně měl celý ten projekt držet na nohách“, sdělil jednatel společnosti West Bohemia Hotels Milan Mrázek.

Veškerý materiál bude nyní připraven do řádného jednání zastupitelstva 25. ledna. Jeho součástí bude i založení společnosti U Zámku s.r.o, jejíž 100% vlastníkem bude město. Pokud zastupitelé tento bod schválí, započnou všechny administrativní úkony na realizaci samotného hotelu a výstavby pivovaru.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov