Hlasování Oblastní charita

Oblastní charita by ráda s pomocí veřejnosti pokračovala ve zlepšování vybavení a zázemí původní části Domova pokojného stáří v Ostrově. Ten by si zasloužil kromě výmalby opotřebovaných částí doplnění chybějící elektricky ovládané brány, novou zahradu a již několikrát zmiňované rozšíření bezdrátového telefonního systému s lepším dosahem v celém areálu. V době od 21. ledna do 17.února mohou lidé v jednom z obchodních domů podpořit při nákupu vhozením žetonku právě Domov pokojného stáří, soupeřící o Vaši přízeň s dalšími dvěma subjekty.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov