Ekocentrum – Foto soutěž

Fotografickou soutěž na téma „Příroda očima dětí“ vyhlásilo začátkem ledna ostrovské Ekocentrum. Určena je dětem ve věku od 8 do 15 let. Během tří měsíců mohou zachytit krásy přírody svým objektivem a nejpozději do 7. dubna musí doručit maximálně tři fotografie libovolného formátu označené jménem, věkem a kontaktem, do areálu Ekocentra. Z došlých snímků budou vybrány ty nejlepší. Slavnostní vyhlášení proběhne koncem dubna u příležitosti Dne Země. Všechny doručené obrázky budou následně vystaveny v prostorech budovy.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov