Dovybavení krizového bytu

V loňském říjnu schválila Rada města Ostrov zřízení krizového bytu pro potřeby odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Ostrov. Byt má sloužit v naléhavých případech pro matky s dětmi nebo klienty v nepříznivé sociální situaci, pro které nebude v danou chvíli jiná možnost zajištění okamžitého ubytování. Pobyt klientů v krizovém bytě bude omezen maximálně na 3 měsíce a vázán bude úzkou spoluprací s uvedeným odborem. Byt již prošel základní rekonstrukcí a nyní v něm probíhají poslední úpravy. Zčásti je již zařízený, ale město Ostrov by rádo oslovilo občany, kteří by chtěli pomoci s jeho dovybavením věcmi, které nevyužívají a mohli by ještě posloužit dobré věci. Ve vybavení chybí rozkládací gauč, jídelní stůl, židle a další. Případní dárci se mohou obrátit na paní Alenu Čermákovou, pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví na uvedených kontaktech. /tel. 354 224 826, email: acermakova@ostrov.cz/

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov