Dovybavení JSDH Ostrov

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov byla v letošním roce dovybavena novou moderní sadou hydraulického vyprošťovacího zařízení  jehož hodnota přesáhla 820 tisíc korun. Moderní sadu obdrží hasiči do konce tohoto roku. Využívat ji budou především při vyprošťovacích pracích u dopravních, drážních a leteckých nehod, ale i u některých technických zásahů v technologických procesech, při záchraně osob ze zřícených konstrukcí a dalších situacích. Na zařízení poskytl městu Ostrov  investiční dotaci Karlovarský kraj a to ve výši 600 tisíc korun v souladu s „Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“. Poskytnutí dotace bylo vázáno spoluúčastí města Ostrov ve výši minimálně 20 % celkových pořizovacích nákladů.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov