Dotazníkové šetření

Jsou v Ostrově podmínky pro kvalitní život? Tak zní téma dotazníkového šetření, které v těchto dnech probíhá mezi občany města.

Město Ostrov celkově hodnotí svůj rozvoj za posledních 10 let a zároveň připravuje priority nového strategického plánu rozvoje města s výhledem na 10 let dalších. Hlavní cílem strategického plánu je zajistit všem, kteří v Ostrově, žijí a pracují ty nejlepší podmínky pro žití.

“ Dotazníkové šetření není nic nového pod sluncem, první tenhle dotazník probíhal v roce 2005, kdy zastupitelstvo města schválilo tento strategický plán rozvoje města. Záběr těch informací zůstává stále stejný tzn. oslovuje se laická i odborná veřejnost, neziskový sektor, firmy v Ostrově, v podstatě všichni kdo v Ostrově žijí nebo tu pracují „, řekl starosta města Ostrov Ing. Josef Železný.

Otázky jsou v dotazníku většinou sestaveny do dvojic. V první se hodnotí současný stav a ve druhé co by se mělo zlepšit.

“ Se dotazujeme občanů na současný stav a jak jsou spokojený a jakou mají vizi, jak si představují, aby město vypadalo a jakým směrem se vyvíjelo hlavně „, řekl starosta.


Pokud lidé v některé oblasti nevidí problém, stačí napsat NIC nebo NEVÍM. Vyplněné dotazníky je možné odevzdávat do sběrných boxů na podatelně MÚ a na informačních centrech v zámku a Domě kultury. Na těchto místech jsou k dispozici i prázdné dotazníky.

“ Tištěná forma vyšla v ostrovském měsíčníku, dá se říct do všech schránek a pak je to ještě elektronická možnost vyplnění dotazníku „, sdělil Železný.

V elektronické formě naleznete dotazník na uvedené internetové stránce www.ostrov.cz, v sekci Témata, dotazníkové šetření.   

 Vyhodnocení této akce připadá na podzim letošního roku, bude to vyhodnocovat firma, která se zabývá tímhle problémem, celý projekt je financovaný z EU tzn. 85% nebo je přihlášenej do tohoto programu, 10% jde z peněz státu a 5% by byl podíl města „, dodal starosta Železný.

Nový strategický plán budou následně schvalovat zastupitelé na zasedání Zastupitelstva města.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov