Dotazník – sociální služby

Město Ostrov zjišťuje prostřednictvím dotazníkového šetření potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením.

Dotazník pro rodiče byl vytvořen ve spolupráci s organizací LUMOS a pracovní skupinou komunitního plánování Triáda. Šetření je zaměřeno na chybějící či nedostupné služby a jejich žádanost ze strany uživatelů celého území obce s rozšířenou působností Ostrov. Jedním z hlavních cílů je také zjistit přibližný počet uživatelů, kteří by konkrétní službu, a v jakém rozsahu, chtěli navštěvovat. Dotazník je možné vyplnit v papírové podobě, je součástí listopadové ostrovského měsíčníku, anebo elektronicky. Odkaz na vyplnění on-line dotazníku naleznete na stránkách města Ostrov /www.ostrov.cz  sekce Aktuálně/. Papírovou podobu je možné odevzdat v podatelně MÚ nebo v infocentru Domu kultury v obálce označené – Městský úřad Ostrov – OSVZ. Bližší informace získáte na uvedených kontaktech. /Jitka Capková, tel. 354 224 859, email.jcapkova@ostrov.cz/.   

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov