Dotace na zateplování

Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků i bytová družstva mohou díky dotacím ušetřit až 40% z celkových nákladů na zateplení svých domů.

Ušetřit téměř polovinu nákladů umožní integrovaný regionální operační program, díky kterému je možné dosáhnout na evropské peníze určené na energeticky úsporná opatření bytových domů. O podporu je možné zažádat předložením projektové žádosti do 78.výzvy IROP Energetické úspory bytových domů III. Součástí každé žádosti musí tzv.  průkaz energetické náročnosti budovy a projektová dokumentace zpracovaná dle příslušného zákona autorizovaným projektantem. Předkládat lze projekty s celkovými způsobilými výdaji ve výši 300 tisíc až 90 milionů korun. Veškeré informace k výzvě jsou dostupné na uvedené webové adrese www.irop.mmr.cz.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov