Distribuce seniorské obálky

Karlovarský kraj začal distribuovat seniorskou obálku. Projekt seniorská obálka má pomoci osamělým starším lidem v krizové situaci. V obálce budou mít senioři zapsány všechny údaje, které mohou, v případě potřeby záchranáři či policisté využít v okamžiku, bude-li člověk ohrožen na zdraví nebo životě. Kraj zabezpečí distribuci obálky v regionu. Bližší informace zjistí zájemci prostřednictvím sociálního odboru městské části, města a obecního úřadu v místě, kde bydlí. Obálka je dostupná ke stažení na uvedeném bezpečnostním portálu, kde si ji je možné rovnou i vytisknout. http://bezport.kr-karlovarsky.cz/seniorska-obalka. Obálka v podobě karty výrazné červené reflexní barvy umístěná na viditelném místě v bytě seniora může ušetřit cenné minuty při záchraně lidského života.   

Rubriky:  Zprávy
Region:  Karlovarský kraj