Dětské hřiště – Severní ulice

Na zelené ploše v Severní ulici probíhá v těchto dnech výstavba první etapy dětského hřiště.

Zbrusu nové hřiště vyroste poblíž jednoho z obchodních domů. První etapa výstavby zahrnuje umístění dvou zapuštěných herních prvků a dopadovou plochu z kačírku.

„Vybírali jsme herní prvky tzv. blbuvzdorné, proti vandalům, jsou ocelové, mají jiný vzhled, nadčasový, modernější design a jsou vlastně bezúdržbové, takže vlastně s ohledem do budoucna se nám sníží náklady údržbu“ uvedla Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Realizace stavby byla vysoutěžena za 1 milion 100 tisíc korun včetně DPH. Jsou zde zahrnuty zemní práce, dopadová plocha i cena instalovaných prvků. Podobný typ u nás ve městě ještě nemáme. Zvoleny byly po špatných zkušenostech s levnějšími variantami prvků. Ty se bohužel neosvědčily.

„Například v ulici Brigádnická bylo před 6 lety vybudováno nové hřiště a v současné době si lidé mohli všimnout, že tam zůstaly pouze patky a musíme objednat celé částí, aby se to vlastně celé vyměnilo, protože jsou shnilé“ doplnila Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Lokalita v Severní byla zvolena záměrně. Zčásti město reagovalo i na podnět občanů a sdružení z blízkých obytných domů.

„Výběr byl daný tím, že už zde jedno dětské hřiště bylo, po pravé straně, kde jsou stromy, to bylo dožilé, nebezpečné, to jsme odstranili s samozřejmě kvůli novému hřišti nebudeme kácet stromy a tato plocha vedle se nabízí, protože je vlastně volná“ řekla Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Další etapa výstavby je závislá na výsledku hospodaření města. V rozpočtu na příští rok je počítáno se stejnou částkou na druhou etapu dětského hřiště.

„Pokud by se z fondu rezerv města podařilo získat ještě další milion, pak by se dala zvládnout druhá i třetí etapa naráz, kdy tyto dvě etapy zahrnují ještě další herní prvky a celá ta dopadová plocha by měla být v tartanu, což je v takové té pryžové podobě, kde zase odpadá údržba, není potřeba každý rok dosypávat kačírek, kačírek se nedostává těmi dětmi do zeleně a nedělá problém při sekání a taktéž nebudeme někde řešit problémy, že někde není posekáno, že děti nejsou vidět“ dodala Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

 

Smlouva se zhotovitelskou firmou na výstavbu první etapy hřiště byla podepsána začátkem září. Zhotovitel má 70 dní od předání staveniště na její dokončení, což znamená, že by hotová stavba měla být městu předána v prvním týdnu měsíce prosince.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov