Dětská hřiště v Ostrově

Dětské hřiště ve Vančurově ulici prochází kompletní renovací.

Na území Ostrova je v současné době celkem 15 dětských hřišť, které jsou v majetku města. Určena jsou především pro děti. Pokyny, které mají jejich návštěvníci dodržovat, jsou čitelně uvedeny v provozním řádu,umístěném na viditelném místě. Čas od času je však nutné herní prvky kompletně vyměnit, aby splňovaly veškeré předepsané normy evropské unie.

“ Na tomto hřišti v ulici Vančurova jsme se rozhodli, zrekonstruovat většinu herních prvků, hlavně pískoviště, které už bylo shnilé, dožilé, takže teď se vlastně vybagrovalo, udělalo se nové „, řekla pracovnice z Odboru správy majetku města Bc.Petra Niederhafnerová.

Firma, která zároveň všechna hřiště na území města obhospodařuje, započala s renovací až po skončení letních prázdnin, kdy nejsou herní prvky v obležení dětí. U nového pískoviště již bylo vyměněno nevyhovující plastové oplocení za dřevěné. Na řadu přijdou i herní prvky.

“ Se bude měnit stará dožilá houpačka dřevěná, která už je ztrouchnivělá, rozpadlá. Bude se měnit za novou kovovou, bude se měnit dřevěná hrazda, která je taky dožilá, vlastně tyhlensty prvky tady jsou přibližně 10 let „, vysvětlil správce dětských hřišť v Ostrově Kamil Vrána.

Kompletní obnovu realizuje město Ostrov ze svých prostředků.

“ Hrazeny opravy jsou z rozpočtu města, jenom to pískoviště, ty zemní práce veškeré, tak to stálo kolem 87 tisíc korun včetně DPH . Nový herní prvek houpačka to bude kolem 50 tisíc, no a ta trojhrazda by měla vyjít kolem 40 tisíc, je to včetně DPH „, uvedla Petra Niederhafnerová.

Některé z prvků, budou mít i novou dopadovou plochu, která zajistí větší bezpečí.

“ U těch velkých herních prvků se nechá stávající kačírek , u těch menších se bude dávat gumová dopadová plocha, už jsme to začali dělat v různejch ulicích „, vysvětlil Kamil Vrána.

I když město každoročně vynaloží velké finanční částky na údržbu, čelí dětská hřiště v některých lokalitách stále nájezdům vandalů. Do budoucna je v plánu opatřit některá hřiště kamerovým systémem.

“ Například teď jsme provedli zrovna kamerový systém u dětského hřiště v Seifertově ulici, kde teda bylo hodně vandalismu, tam chodí poblíž nepřizpůsobivý občané, občané pod vlivem alkoholu a tam dokonce byly dětský prvky potřísněny fekáliemi „, dodala Petra Niederhafnerová.

Podle Petry Niederhafnerové, projde ještě menší obnovou hřiště v Družební ulici v blízkosti základní školy Masarykova. Tam je v plánu výměna pískoviště a oplocení.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov