Den vody v Ekocentru

Interaktivní stanoviště plné poznávání a zkoumání byla připravena v Ekocentru.

Odpoledne nabité zajímavostmi si připravili pracovníci Ekocentra společně s dalšími organizátory pro širokou veřejnost na sobotu 24.března. Oslavy dne vody měly i tentokrát přiblížit její význam na Zemi.

„Světový den vody se po celém světě slaví právě v březnu a vychází to na den 24. března. Proto jsme se i my rozhodli uspořádat k tomuto dni akci s názvem Den vody aneb Koloběh vody v přírodě. Touto akcí chceme poukázat na nedostatek vody na celé naší planetě “ uvedla Petra Žlutická – vedoucí Ekocentra. 

Připraven byl bohatý program uvnitř budovy. V přízemí se mohli ti odvážní vypravit na procházku hustým pralesem. Na chodbě byl sestaven vodní koloběh z výtvarného ateliéru Dlaním pod vedením Hany Vaculíkové ze Základní umělecké školy Ostrov. Keramická fontánka byla vyrobena na principu Pythágorova hrnku. Napsat neviditelný vzkaz pomocí vody mohly děti v myšárně. Význam vody v přírodě přiblížil  profesor ostrovského Gymnázia Miloš Krejčí.

„Dneska jsme si k tématu Koloběhu vody připravili model, ve kterém je vidět, jak voda cirkuluje v krajině, ukazujeme návštěvníkům jak se voda postupně mění, protože voda má v krajině různou podobu, ať už je to sníh nebo déšť“- sdělil Ing. Miloš Krejčí – učitel chemie Gymnázium Ostrov.

V horním patře na návštěvníky čekaly dvě výstavy, Voda v pohybu očima studentů Gymnázia Ostrov a Koloběh vody očima žáků Základní umělecké školy. V klubovně se zkoumaly pod mikroskopy larvy komára, kusadla pavouka, moučný červ a další. Na akci zavítal i zástupce Lesů České republiky.

„Máme tady ukázky mechů, ukázky dřevin, které rostou v blízkosti vody, které jsou na té vodě závislé. Les bez té vody by dopadl špatně, to si všichni dovedeme představit a Lesy ČR se starají kromě tedy lesa jako takového také o vodní toky a různé vodní rybníčky“. Svatopluk Šedivý – pracovník státního podniku Lesy ČR

Akce se těšila hojné účasti. Lidé také využili možnosti prohlédnout si živočichy žijící nejen uvnitř budovy, ale i ve venkovních voliérách.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov