Den otevřených dveří ISŠTE

Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově má za sebou den otevřených dveří. V jeho rámci bylo možné nahlédnout pod pokličku školy a dozvědět se více o podmínkách a průběhu studia.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická se řadí k nejmodernějším školám v České republice. Nabízí obory, které všichni potřebují, tedy nejen zaměstnavatelé, ale samozřejmě i vysoké školy.

„Náš potenciál je poměrně rozsáhlý a zájem o studium projevilo více než 800 žáků základních škol, kteří u nás teď v současné době studují 0:33 + 0:48 nabízíme obory strojírenské, elektrotechnické, obory informačních technologií, obory veřejné správy a ekonomiky a podnikání“ uvedl Mgr. Pavel Janus – ředitel ISŠTE.

Pro všechny obory má škola velmi moderně vybavené prostory, více než 600 počítačů ve školní počítačové vysokorychlostní síti, dvě velké sportovní haly, moderní technickou knihovnu a zázemí pro studium.

„Podmínky studia jsou jasné, žák musí být nejdříve přijat řádným přijímacím řízením, jak do oborů učebních, tak do oborů studijních, samozřejmě studijní obory s sebou přináší tu zátěž té přijímací zkoušky 1:50 + 1:55 samozřejmě ten průběh studia po 3, respektive čtyři roky se snažíme držet tak, a motivovat ty žáky tak a učit je tak, aby úspěšně zvládli svůj vybraný obor“ řekl Mgr. Pavel Janus – ředitel ISŠTE.

Škola úzce spolupracuje s firmami a nabízí tak i možnosti uplatnění absolventů po ukončení školy.

„Žáci, respektive naši absolventi se uplatňují nejen u nás v Karlovarském kraji, ale samozřejmě i za hranicema našeho kraje, budeme přirozeně rádi když mašinka je zůstanou, oni totiž průběhu studia už mají možnost získat zkušenost s jednotlivými zaměstnavateli napříč všemi obory, od druhého druhých ročníku už naši žáci běžně praktikují v odborných firmách, společnostech u regionálních zaměstnavatelů“ dodal Mgr. Pavel Janus – ředitel ISŠTE.

V současné době má podle slov ředitele škola 130 žáků na venkovních pracovištích,  což jim umožňuje velmi kvalitní profesní rozvoj. Součástí dne otevřených dveří byly i prezentace škol, které otevírají ve školním roce 2019/2020 své pobočky na této škole.

„Od tohoto školního roku hostíme pobočku pražské policejní střední školy, jsme jedinou pobočkou ministerstva vnitra, která tuto službu zajišťuje u nás ve škole v Karlovarském kraji, v současné době tu máme 26 žáků oboru bezpečnostně právní činnost a od příštího roku každým rokem přibudou 2 třídy po 26 žácích“ řekl Mgr. Pavel Janus – ředitel ISŠTE.

„V rámci uzavřené dohody s Vyšší policejní školou a střední policejní školou Ministerstva vnitra v Praze pro pobočku Sokolov budeme pořádat různé exkurze, přednášky a studenti budou u nás vykonávat svou školní praxi 0:46 + 1:00 budeme vyvíjet maximální úsilí, abychom co nejvyšší počet studentů získali do našich řad“ uvedla nprap. Kateřina Krejčí – mluvčí Krajské ředitelství PČR KK.

Od 1. září by na sokolovské IŠTE měla být otevřena i pobočka Vojenské střední školy Moravská Třebová pod křídly Ministerstva obrany.

„Pobočka Sokolov se otevře za podmínek, že bude přijato 15 studentů, tyto studenti musí projít zdravotní prohlídkou a státními přijímacími zkouškami, přijímací zkoušky se skládají z českého jazyka, literatury a matematiky a zkouškou z tělesné výchovy“ dodala prap. Pavla Adamovská – pracovník štábu rekrutační pracoviště K. Vary.

Studium by mělo být zaměřeno na obor strojírenství a vojenské odborné předměty. Studenti, kteří vykonají maturitní zkoušku, mohou dále pokračovat ve studiu na vojenské vysoké škole v Brně, a nebo budou zařazení přednostně na vojenská letiště jako letištní mechanici. Žáci poboček i školy mohou využívat k ubytování Domov mládeže, kterým integrovaná střední škola disponuje. V dubnu čekají žáky devátých tříd přijímací zkoušky. Možná i díky možnostem, které sokolovská škola nabízí, najdou nejen děti z Ostrova uplatnění na některém z nabízených oborů.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Karlovarský kraj