Čištění břehů řeky Bystřice v rámci akce Ukliďme Česko

Město Hroznětín se v sobotu 16. dubna zapojilo do celorepublikové akce s názvem Ukliďme Česko.

V brzkých ranních hodinách se začali scházet dobrovolníci u Městského centra v Hroznětíně. V rámci akce Ukliďme Česko, tak přišli pomáhat s čištěním břehů říčky Bystřice, která tudy protéká, od odpadků zanechaných nezodpovědnými lidmi. V tento den se uklízelo nejen v Hroznětíně, ale i zhruba na dvou tisících místech po celé České republice. Místní nadšence neodradilo ani nepříznivé počasí a sešlo se tu více jak 40 lidí včetně dětí.

Po rozebrání ochranných rukavic a velkých pytlů, vyrazili všichni s velkým odhodláním, nasbírat co nejvíce odpadků.

„Rozděllii jsme se na dvě skupiny, jedna skupina šla čistit řeku směrem od Hroznětína na Merklín a druhá skupina z Hroznětína směrem na Ostrov do Kfel,“uvedl starosta města Hroznětín Martin Maleček.

Během několika málo minut byly pytle některých dobrovolníků z poloviny naplněny rozkládajícími se igelity, papíry, obaly od potravin,ale i starými hadry a podobně. Do akce se zapojil i Okrašlovací spolek Hroznětín, Základní škola a další organizace.

„My jsme skautský oddíl Bystřina a této akce, v podstatě se účastníme každej rok, i když nevím, jestli to vždycky bylo uklidíme Česko, ale my každý rok pravidelně vycházíme v dubnu ven, abysme měli hezčí, čistčí Hroznětín,“ vysvětlil vedoucí oddílu Skauti Bystřina Ing. Josef Macke.

„Je to i naše město, takže musíme uklidit taky, pomoct se vším. Pomáháme se vším, tak s úklidem, s pomocí občanům, tak proč ne,“ řekl zástupce velitele JSDH Hroznětín Ivan Mariňák.

Během dopoledne nasbíraly obě skupiny přes 30 pytlů převážně komunálního odpadu v Hroznětíně a v jeho okolí. Na břehu říčky Bystřice bylo nalezeno i rozbité čelní sklo od automobilu nebo železný rošt.

„Svoz odpadu zajišťuje město Hroznětín. Odpad bude uložen na řízenou skládku na Vřesovou,“ dodal starosta Maleček.

Po ukončení akce, zhruba kolem jedné hodiny odpoledne, čekalo na všechny dobrovolníky malé občerstvení v místním Společenském centru, jako poděkování za jejich účast. Nechyběla káva , čaj a drobné pochutiny.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Hroznětín