Český zahrádkářský svaz

Ostrovská organizace Českého zahrádkářského svazu má za sebou úspěšně uzavřený rok 2016.

Hodnocení roku provádí organizace každoročně na shromáždění delegátů ze všech osad. Letos proběhlo setkání 11. března téměř se stoprocentní účastí. Stav členů základní organizace Ostrov je podle předsedy Kadlece stabilní a čítá 825 zahrádek. K 31. prosinci 2016 vzrostl počet členů na 801. Tím se již několik let ostrovská organizace řadí k jedné z nejpočetnějších v celé ČR. Navíc získala od republikové rady stříbrnou medaili za zásluhy a rozvoj a dobrou činnost hnutí, což je pocta pro všechny zahrádkáře.

“ Naše organizace pracuje stabilně, máme dobrou spolupráci s městem. Naši zahrádkáři jsou, jako lidé všude jinde. Jedna z věcí, která nás mrzí je ta, že ještě v březnu jsme měli 18 tisíc dluh na vodě tzn. 24 zahrádkářů nám ještě nezaplatilo „, konstatoval předseda ZO svazu zahrádkářů Ostrov Petr Kadlec.

Neplatičům běží penále a jsou vyzýváni k uhrazení. Možné se je také domluvit na splátkách či lhůtě odložení zaplacení. V roce 2016 byla jedním z velkých úkolů svazu zahrádkářů aktualizace stávajících nájemních smluv na propůjčené pozemky zahrádek, která se podařila a nově pamatuje také na neplatiče.

„Teď v nové smlouvě nájemní je to, že pokud dotyčný nezaplatí účelové příspěvky a nájemné do tří měsíců, může mu tato podnájemní smlouva být zrušena „, sdělil Petr Kadlec.

Novou nájemní smlouvu musí mít podepsánu všichni podnájemci. Učinit je tak možné v průběhu úředních dnů v kanceláři zahrádkářů, každé úterý od 15 do 17 hodin a první sobotu v měsíci od 9 do 11 hodin. Pokud někdo novou smlouvu neuzavře, je na zahrádce neoprávněně a smluvní vztah mu může být zrušen.  V předloňském roce zajistilo město pro zahrádkáře kompostéry zdarma. Letos chce tento počin zopakovat.

“ Žádosti o kompostéry přijímáme neustále, zapisuju si zájemce, žádost jsme podali na ministerstvo ŽP v říjnu 2016 a stále čekáme na informaci, zda nám bude dotace poskytnuta či nikoliv“, řekla Bc. Petra Niederhafnerová z odboru majetkové správy.

Podle slov Petry Niederhafnerové si žádost o kompostér doposud podalo 222 zájemců. Vzhledem k tomu, že jich má město v plánu zajistit 300, je stále ještě volná kapacita. Výsledek, zda bylo město s žádostí o dotační projekt úspěšné, by měl být znám do konce června. Dalším počinem nejen pro zahrádkáře, ale i pro majitele rodinných domů, je možnost přistavení kontejnerů na bioodpad i komunální odpad do předem domluvených a vybraných lokalit.

“ Pokud by měli lidé zájem ze zahrádek uklidit si nepotřebný velkoobjemový odpad a nemají možnost si ho odvézt do sběrného dvora, ať se obrátí na svého předsedu té kolonie a ten se domluví se mnou“, doplnila Petra Niederhafnerov.

Důležité je, aby lidé do kontejnerů vkládali pouze to, co tam skutečně patří. Jinak se vystavují riziku, že jim opětovně již nádoba nebude do budoucna do problémové lokality přistavena.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov