Černé skládky

Nezodpovědní lidé odkládají stavební suť, nefunkční lednice či starý nepotřebný nábytek místo do sběrného dvora do volné přírody.

Zhruba tří a půl kilometrovou Naučnou stezku o koních, která se nachází v těsné blízkosti města Ostrov a spadá pod ostrovský Macík, již několik let zdobí odložené odpady – černé skládky, které zde zakládají nezodpovědní občané. Jedná se o část stezky, která je veřejnosti přístupná autem po asfaltové silnici.

“ Odpady to bývají různého typu například ledničky, televize, gauče, který ovšem bere zdarma sběrný dvůr v Ostrově. Většinou hlásíme tu událost okamžitě Městské policii“, zkonstatovala provozovatelka Ostrovského Macíku z.s Hana Šimková.

“ Skládky se objevují i na jiných místech v katastru našeho města a Městská policie vždy přijede na místo a snaží se získat co nejvíce indícií k dosažení toho, abychom našli pachatele“, vysvětlil velitel MP Ostrov Ladislav Martínek.

Městská policie postupuje tuto událost dál na Odbor správy majetku města, který se problematikou zabývá. Pracovníci odboru místo zmonitorují a zajistí zjednání nápravy.

“ Záleží na tom, jak ta skládka je velká a pokud je to pár pytlů, které se naloží ručně, tak je to během hodiny vlastně uklizené. Pokud je to veliká skládka, tak se musí udělat vlastně výběrové řízení „, dodala pracovnice Odboru správy majetku města Bc.Petra Niederhafnerová.

Částky za odklizení jakéhokoli odpadu se mohou vyšplhat řádově až na desítky tisíc korun. Městská policie disponuje zařízením, díky kterému se strážníkům daří stále častěji pachatele odhalit.
“ Umisťujeme fotopasti, některé odpady samozřejmě prohlížíme, zda tam nejsou adresy nebo nějaké indície, které by vedly k dopadení toho pachatele. V letošním roce minimálně v pěti případech se nám podařilo získat pachatele této založené skládky „, doplnil Martínek.

Bohužel se však nikdy nedaří odhalit všechny viníky. Pracovníci ostrovského Macíku odklízejí menší skládky i z vlastních prostředků, kdy by finance mohly být využity podstatně lépe a to například na zakoupení krmiva pro zvířata či potřebnou veterinární péči.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov