Černé skládky

 

Černé skládky jsou obecně celorepublikovým problémem, který tíží města, obce, vesnice i přilehlá okolí. Odstraňování skládek stojí nemalé částky a boj proti jejich zakladatelům je nekonečný.

A tady je důkaz toho, že ty odpadky pocházejí z Německa, od občanů z Německa, protože tady je nějaký seznam v němčině psaný a vlastně i tyhlety všechny výrobky nebo obaly od výrobků jsou všechny z Německa, tady je nějaký přání v němčině vánoční, takže skutečně stálo někomu za to odvézt to sem k nám do Čech“ říká Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Panelová cesta mezi Vykmanovem a Květnovou je místem, kde se černé skládky objevují skutečně často a jak je vidět, odpad sem nevozí pouze občané České republiky.

„Ačkoliv to nejsou pozemky města Ostrov, přesto je hlídáme nebo snažíme se je monitorovat ve spolupráci s městskou policií nebo nám hlásí skládky i procházející občané“ sdělila Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Tím, že je skládka na cizím pozemku, je vyzván majitel, aby skládku odklidil. Případně se může domluvit s městem, že město odklizení zařídí a majitel náklady uhradí. Pokud by majitel skládku neodstranil, muselo by ji odstranit město.

„Snažíme se bojovat se skládkami tím stylem, že instalujeme fotopasti, případně, využíváme i kamerového systému města, pokud se tyto skládky nacházejí ve městě a díky tomu se nám občas daří i některé pachatele naleznout“ uvedla Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

I přesto se černé skládky objevují a to i u kontejnerových stání, poblíž garáží na okrajích města, ale i na cestách mezi obcemi. Prakticky téměř všude tam, kde není větší pohyb osob a to hlavně ve večerních hodinách. 

„Černé skládky hromadně celkově nás vychází kolem 600 tisíc ročně, v tom jsou zahrnuty skládky v extravilánu města, které hradíme z městského rozpočtu, a poté jsou ještě takzvané černé skládky u sběrných nádob jak na komunál, tak na separovaný odpad, a to už jde z kapes poplatníků uvedla Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Mezi věci, které odkládají lidé, jako černou skládku, patří bohužel velice často i stavební suť nebo veškerý odpad ze staveb, protože tato komodita je hrazená, pokud ji občan nebo podnikatel odkládá ve sběrném dvoře nebo na některé skládce. Důvod je prostý, snaha ušetřit.  

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov