Ceny za svoz odpadu pro rok 2017

Ceny za svoz odpadů zůstávají v našem městě i v letošním roce stejné. Aktuální ceník vstoupil v platnost 1. ledna.

Ceny za svoz komunálního odpadu z domácností zůstávají beze změn více než tři roky. Podílí se na tom i skutečnost, že většina obyvatel Ostrova poctivě třídí odpad, díky tomu se snižuje četnost vývozu nádob a snižují se i náklady za svoz. Objemný odpad jako například nábytek, koberce, lina a podobně, který nepatří vedle popelnic, je možné bezplatně odevzdávat ve sběrném dvoře. Nabízí se i možnost počkat na jarní a podzimní přistavení velkoobjemových kontejnerů určených právě pro tento odpad.

Rubriky:  Zprávy